close x
download

Brochure

Enter Your Info Below And We Will Send
You The Brochure To Your Inbox!

Thank you!
Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

ForeDragsholder

Gry Nergård

Forbrukerpolitisk direktør, Finans Norge

Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge, og representerer om lag 240 finansbedrifter med 50 000 ansatte. Organisasjonen er en av eierne av Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut), som autoriserer finansielle rådgivere. FinAut tar tak i utfordringen med at stadig mer rådgivning skjer via roboter.

Gry Nergård er forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge og styreleder i FinAut. Hun er jurist og har bakgrunn som forbrukerombud. Hennes fokus i så vel tidligere jobb som i nåværende, er å ivareta hensynet til forbrukerne, spesielt i skjæringspunktet finans og teknologi.

Gå til programmet
Påmelding

Meld deg på

Gå til påmeldingssiden.

program

Hvem står på scenen?

Se hele programmet.

Arrangører
Kunnskapspartnere