close x
download

Brochure

Enter Your Info Below And We Will Send
You The Brochure To Your Inbox!

Thank you!
Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

ForeDragsholder

Niklas Mortensen

Managing Director, Designit

Designit er et internasjonalt designbyrå med utspring fra Aarhus i Danmark. Selskapet teller i dag 17 kontorer på tvers av fire kontinenter, og jobber tverrfaglig og helhetlig i skjæringspunktet mellom design, teknologi og og forretningsutvikling.

Niklas Mortensen er Managing Director for Designits' Oslo-kontor, og styremedlem i Interaction Design Association globalt. Gjennom 18 år har han jobbet med en designfaglig tilnærming til utvikling av tjenester- og produkter med særlig fokus på bank- og finansnæringen.

Gå til programmet
Påmelding

Meld deg på

Gå til påmeldingssiden.

program

Hvem står på scenen?

Se hele programmet.

Arrangører
Kunnskapspartnere